МАГНИТНА ВОДА чрез

МагСтатортм

АПАРАТ ЗА МАГНИТНА ВОДАВНАСЯ ЖИВОТВОРНА СИЛА, КОЯТО:
 • ОМЕКОТЯВА питейната вода

 • ПОДОБРЯВА  нейния вкус

 • ПРЕМАХВА  остатъчния  хлор

 • ОТСТРАНЯВА лошия мирис

 • ПРЕЧИСТВА  съдовата система

 • ЗАЩИТАВА от магнитните бури

 • РЕГУЛИРА  кръвното налягане

 • РАЗТВАРЯ бъбречните камъни

 • НАМАЛЯВА холестерина

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Магнитен статор за  обработване  на  всички  видове течности  или насипни материали,

които протичат с линейна скорост 0.05 до 4 м/сек в тръбопроводи с диаметър 1/2” до 2”.

При своята работа МагСтатортм осигурява неограничено количество магнитна вода

за питейно - битови нужди и за поливане на растенията в градината и личното стопанство.ПОЛЕЗНИ ЕФЕКТИ

Универсалното въздействие и позитивните свойства  на  получената магнитна вода

правят МагСтатортм полезен и многостранно използуван уред за всяко домакинство:


В ДОМАКИНСТВОТО И БИТА:

 • Премахва накипи от съдовете

 • Намалява корозията в метали

 • Улеснява пененето на  сапуна

В ЛИЧНОТО СТОПАНСТВО :

 • Увеличава     д  о  б  и  в  и  т  е

 • Ускорява витаминния  с и н т е з

 • Подобрява вкуса на плодовете

В ПТИЦЕВЪДСТВОТО:

 • Придава устойчивост на болести

 • Увеличава  я й ц е н о с е н е т о

 • Повишава качеството  на  яйцата

В СТРОИТЕЛСТВОТО С   БЕТОН:

 • Повишава якостта на бетона

 • Нмалява разхода на цимент

 • Ускорява втвърдяването му

УСТРОЙСТВО

Постоянен  феритен  магнит  произведен  по японски  лиценз и свързан със

затворен електропроводим кръг, като магнитните силови линии са насочени

перпендикулярно на течния поток с индукция на магнитното поле 0.1 Т±2 %НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

МагСтатортм е  магнито - хидродинамичен  генератор, при  който  движещия  се

напречно на магнитното поле поток от електролитна плазма индуцира в себе си

електродвижеща сила, оживява водата, придава и естествено кръгово вихрово

движение,  възвръща  се нейната природна кристална структура и се повлияват

масообменните, топлообменните  и  химическите процеси  с участие на водата.


Фотография на магнитно-кръгов ефект при въздействието на постоянен

магнит върху вода. Явление, регистрирано с българско откритие № 16.


Методът за обработка на вода с магнитно поле чрез затворен електро-

проводим кръг е защитен  с авторско свидетелство за изобретениеЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ

Данните от лабораторните анализи на вода обработена с МагСтатортм

както и изследванията  върху свойствата на  поливни култури показват:

 
 • Отсъствие  на  остатъчен  х л о р

 • Понижава  се точката  на  кипене

 • Омекотява се в к у с а  на водата

 • Премахва се неприятният  мирис

 • КРАСТАВИЦИ поливани  с  нея  съдържат 60 % по-малко нитрати

 • ПШЕНИЦА  накисната  в тази вода  е с 42 % по-висока кълняемост

 • ДОМАТИ поливани с тази вода  съдържат 33 % повече витамин "С"ОЩЕ ПОЛЕЗНИ ЕФЕКТИ

РАСТЕЖЕН РЕГУЛАТОР

за всички растения

Зелен лук  поливан с чешмяна вода

1 и с обработена в МагСтатортм   вода 2

 


ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ХЛЯБА

КОГАТО СЕ ЗАМЕСИ С ВОДА ОБРАБОТЕНА С МагСтатортм

 

Хляб с неравномерно разпределени  шупли -

замесен с обикновена необработена чешмяна вода

 

 

 

Хляб с равномерно разпределени шупли -

замесен с вода обработена с МагСтатортм

 

 


ПРЕДПАЗВА ОТ МАГНИТНИ БУРИ

РАСТЕНИЯТА, ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКАОтсъствие на смущения поради „гасене” на  пиковете в проводимостта

при  дни с магнитни  бури след приемане  на третирана в МагСтатортм

вода - червен цвят,  в  сравнение  с  необработената  вода – син цвятПОДОБРЯВА МЕХАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НА ХАРТИЯТА ФОРМУВАНА С МАГНИТНА ВОДА


Хаотично разположени влакна в хартия формувана с обикновена вода и

подредени влакна в хартия формувана с вода обработена в МагСтатортмНАМАЛЯВА ХИДРАВЛИЧНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ

ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА ТЕЧНОСТИ В ТРЪБОПРОВОДИ


В ляво - нулева скорост на пристенния слой поради триенето на течността,

в дясно -  увеличена  линейна скорост в пристенния слой – с МагСтатортмИКОНОМИСВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

ПРИ ТРАНСПОРТ НА ТЕЧНОСТИ

Разход на електроенергия - понижаване с 43 %

при транспорт на обработена в МагСтатортм водаПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ЗАЛЕПВАНЕ

ЧРЕЗ УСКОРЕНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НА ЛЕПИЛА


Брой на незалепените плоскости - намаление с 20 %

при карбамидно лепило обработено с МагСтатортмПРЕМАХВА НАКИПНИ ОТЛОЖЕНИЯ

И ИНКРУСТАЦИИ ОТ МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ


Брой на замърсените метални дюзи - намаление

след обработка на разтвора с МагСтатортмПОНИЖАВА СКОРОСТТА НА КОРОЗИЯ

В  КИСЕЛИ И АЛКАЛНИ ВОДНИ РАЗТВОРИ


Скорост на корозия на неръждаема стомана в

кисел воден разтвор обработен с МагСтатортм


РЕГУЛИРА рН НА ПОЧВАТА

Киселинност на почвата - увеличение на алкалността след

третиране  с вода получена чрез МагСтатортмПОДОБРЯВА МЕТАБОЛИЗМА

В ОРГАНИЗМИТЕ НА РАСТЕНИЯТА, ЖИВОТНИТЕ И ХОРАТА


Електропроводимост на вода - повишаване след

обработката и в МагСтатортмУСКОРЯВА СИНТЕЗА НА БИОМАСА

В ПОЛИВНИТЕ  РАСТЕНИЯ


Добив на биомаса при домати сорт "Мондиал" - повишение

след поливането им с вода обработена с МагСтатортмНАМАЛЯВА СЪДЪРЖАНИЕТО НА НИТРАТИ

В ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ


Съдържание на нитрати в краставици - понижение след

поливане  с вода обработена в МагСтатортмПРЕПОРЪКИ

от потребители на МагСтатортм :

"Поливахме домашните цветя с вода, обработена с МагСтатор

и забелязахме, че те цъфтят по-дълго време"

 

Проф. д-р Никола Чонов

тел.   0631-43035

 

 

"Аз поливам моите ягоди с магнитна вода получена с  МагСтатор

от дълги години и те винаги тържествуват!”

 

Тодор Борисов

тел. 0631-42598

 

 

Аз поливах малините с магнитна вода от МагСтатор

и те станаха по сладки от преди.

 

Делфин Дончев

тел.  0631-31707"Заредих моя аквариум с вода обработена в МагСтатор ,

и водораслите  се размножават по бързо, а водата се замърсява по-бавно


Стефан Петков

GSM: 0898-844831

 "Химичния анализ показа намалено съдържание на нитрати 3-5 пъти за  краставици,

поливани с вода от МагСтатор и увеличаване на добива на домати с 30-40 %"

 

Драгомир Димов,

GSM: 0899-846-404

 

 


Домати сорт "Пикадор" поливани с обработена вода са с 33 % повишено

съдържание на витамин "C", с повече минерали по-ранозрейни са и са по-сочни

 

Иван Габровски

тел.  0631-42258
"Премахването на остатъчния хлор в питейната вода

при обработката и с МагСтаторе голямо постижение"

 

Д-р Георги Митев

тел. 0631-30303

  

"Състезателките по плуване се разделят с хремата

скоро след като излязат от басейна, оборудван с МагСтатор

 

Бланка Бърдарова,

екс-треньор на отбора по плуване

 жени към СА "Д.А.Ценов"- Свищов

Водата, обработена с МагСтатор дава повишена кълняемост

на пшенични зърна сорт "Катя" до 40 %  повече от  контролните


Веселин Дочев,

Телефон 082-820801


Други потребители:

Д-р М. Карамихалева         046 -31579

Д-р Николай Димитров       02-8776451

Д-р Георги Георгиев          0631-30440

          Д-р Маргарита Чекова       0631-31086

Арх. Стефан   Лазаров        02-653808

Доц. д-р Агоп  Саркисян    0631-43808

Инж. Димитър Ников          02-275-701

Инж. Петко Петков            0631-40619

Лъчезар   Бояджиев          02-749-086Хлебна мая - Русе” ООД Русе

Плувен басейн “Република”- РусеПлувен басейн на Стопанска академия „Д.А.Ценов”-

Свищов оборудван с МагСтатортм

Плувен басейн в Мусхарт Илиноис, САЩ

оборудван с МагСтатортмПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН: № 1745/910316


МОНТАЖ  В ТРИ ЛЕСНИ СТЪПКИ:

1. Поставете  МагСтатортм  на  гайката  след  водомера  така,

че  стрелката  върху етикета да е по посоката на водния поток

2. Съединете  двата  края  на  крепежната пластмасова скоба

3. Затегнете МагСтатортм така,че да е в странично положениеФотография на МагСтатортм монтиран в странично положение на

холендърната  гайка  след  водомера.  По  подобен  начин става

монтирането и върху тръбопроводите на  поливните  инсталации.


ДОСТАВКА до дома или до поискване

ГАРАНЦИОНЕН С Р О К  10 г о д и н и

ВЪЗМОЖНОСТ  за  връщане  до 7 дни

ЦЕНА  26 лева, контакт  за  ПОРЪЧКИ:

 

Тел:0631-46973 GSM: 0885-286-971, Електронна поща: mnenkov@gmail.com